Nursery & KG Result

https://www.chandrodayamabi.edu.np/public/images/users/thumbnails/logo_square_new-1622646164.png
By चन्द्रोदय एड्मिन
On May 06, 2020
Results > Final Result 2076

नोटः प्रकाशित नतिजामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय विद्यार्थी बाहेक समुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको RANK तथा मार्कसीट  विद्यालय खुलेपछि उपलब्ध गराईनेछ । साथै नतिजा स्थगीत भएको र अन्य कुनै समस्या भएमा विद्यालय खुलेपछि सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।   


Do you want to enroll at our School? Get in touch!

Contact Us